Vyhláška  č.  251/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
. kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Rostlinolékařská péče.;Karanténa rostlin.;
Schváleno (Vydáno): 30.09.2019 Účinnost od: 04.10.2019
Uveřejněno v č. 108/2019 Sbírky zákonů na straně 2418