Sdělení  č.  253/2019 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Oblasti úpravy:
Klasifikace a číselníky. Kódy.;Statistika.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;
Schváleno (Vydáno): 27.09.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 109/2019 Sbírky zákonů na straně 2452