Zákon  č.  254/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Oblasti úpravy:
SOUDNÍ ZNALCI.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Mzdy a odměny znalců.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 10.09.2019 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 110/2019 Sbírky zákonů na straně 2458