Zákon  č.  255/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SOUDNÍ ZNALCI.;TLUMOČNÍCI.;Mzdy (odměny) překladatelů a tlumočníků.;Mzdy a odměny znalců.;
Schváleno (Vydáno): 10.09.2019 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 110/2019 Sbírky zákonů na straně 2478