Zákon  č.  256/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Evidence tržeb. Elektronická evidence tržeb.;Účetnictví.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;
Schváleno (Vydáno): 13.09.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 111/2019 Sbírky zákonů na straně 2490

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 6, 8, 28 až 31 a 46 nabývají účinnosti 1.2.2020. Ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 až 45, 47 a 48, čl. III a čl. IV nabývají účinnosti 1.5.2020.