Sdělení  č.  258/2019 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenových rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 112/2019 Sbírky zákonů na straně 2507