Vyhláška  č.  259/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 02.10.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 113/2019 Sbírky zákonů na straně 2514