Nařízení  č.  260/2019 Sb.
Vlády České republiky
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 30.09.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 114/2019 Sbírky zákonů na straně 2554