Zákon  č.  262/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Státní kontrola.;Náklady zdravotní péče.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 115/2019 Sbírky zákonů na straně 2562

Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. Ustanovení čl. I bodu 16, bodu 22, pokud jde o § 81g odst. 5, bodů 38 a 51, bodu 57, pokud jde o § 108 odst. 1 písm. k) a m), a ustanovení čl. IV, nabývají účinnosti 1.1.2020. Ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o § 81a odst. 4, nabývá účinnosti 1.4.2020. Ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o § 81 odst. 3 písm. l) a m), ustanovení čl. I bodu 31 a ustanovení čl. V, nabývají účinnosti 1.4.2021.