Zákon  č.  263/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Funkcionáři orgánů samosprávy.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Právo na odměnu za vykonanou práci.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 115/2019 Sbírky zákonů na straně 2578