Zákon  č.  264/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 115/2019 Sbírky zákonů na straně 2579