Vyhláška  č.  265/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;PREZIDENT REPUBLIKY.;Evropský parlament.;Volby.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;
Schváleno (Vydáno): 10.10.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 115/2019 Sbírky zákonů na straně 2580