Vyhláška  č.  266/2019 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
Oblasti úpravy:
Nakládání s nebezpečnými odpady.;Jaderné materiály. Radioaktivní látky.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2019 Účinnost od: 13.11.2019
Uveřejněno v č. 116/2019 Sbírky zákonů na straně 2586