Vyhláška  č.  268/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 18.10.2019 Účinnost od: 01.01.2020 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 117/2019 Sbírky zákonů na straně 2594

Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".