Sdělení  č.  270/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
Oblasti úpravy:
Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2019 Účinnost od: 29.10.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 117/2019 Sbírky zákonů na straně 2765