Sdělení  č.  49/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
Oblasti úpravy:
Černohorská republika. Republika Černá Hora.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o vypořádání některých majetkových otázek.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2019 Účinnost od: 11.09.2019
Uveřejněno v č. 33/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7786