Sdělení  č.  50/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
Oblasti úpravy:
Černohorská republika. Republika Černá Hora.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o vědecké a technické spolupráci.;
Schváleno (Vydáno): 10.06.2019 Účinnost od: 02.08.2019
Uveřejněno v č. 33/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7797