Sdělení  č.  51/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ DOHODY K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.;MEZINÁRODNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ DOHODY.;Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Evropský patent. Evropská patentová přihláška.;Ochrana práv k vynálezům.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 28.03.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 34/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7810