Vyhláška  č.  271/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Územní plánování, investiční výstavba.;Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.;Ochrana zdravého stavu půdy.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2019 Účinnost od: 15.11.2019
Uveřejněno v č. 118/2019 Sbírky zákonů na straně 2770