Sdělení  č.  272/2019 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 25.10.2019 Účinnost od: 31.10.2019
Uveřejněno v č. 118/2019 Sbírky zákonů na straně 2786