Vyhláška  č.  274/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Obaly.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 25.10.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 119/2019 Sbírky zákonů na straně 2795