Sdělení  č.  275/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
Oblasti úpravy:
Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;
Schváleno (Vydáno): 08.10.2019 Účinnost od: 06.11.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 119/2019 Sbírky zákonů na straně 2802