Zákon  č.  276/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Oblasti úpravy:
Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;Prodej v obchodě.;Pracovní doba. Doba služby.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2019 Účinnost od: 21.11.2019
Uveřejněno v č. 120/2019 Sbírky zákonů na straně 2810