Zákon  č.  277/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ (ÚSTAVNÍ) PRÁVO.;MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2019 Účinnost od: 31.12.2019
Uveřejněno v č. 120/2019 Sbírky zákonů na straně 2811

Pozn.: Ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí nabývají účinnosti dnem 31.12.2019. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2022.