Zákon  č.  278/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Poplatky místní. Poplatky lázeňské.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 120/2019 Sbírky zákonů na straně 2830

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.1.2021.