Zákon  č.  279/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ OBČANSTVÍ.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Elektronický podpis.;Rozvoj informačních systémů.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Poplatky správní.;Ověřování opisů a podpisů. Vidimace, legalizace. Notářský zápis.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2019 Účinnost od: 21.11.2019
Uveřejněno v č. 120/2019 Sbírky zákonů na straně 2836