Vyhláška  č.  280/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Ověřování opisů a podpisů. Vidimace, legalizace. Notářský zápis.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2019 Účinnost od: 21.11.2019
Uveřejněno v č. 120/2019 Sbírky zákonů na straně 2843