Vyhláška  č.  282/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékárníci. Farmaceuti.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 01.11.2019 Účinnost od: 06.11.2019
Uveřejněno v č. 121/2019 Sbírky zákonů na straně 2858