Vyhláška  č.  286/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 29.10.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 122/2019 Sbírky zákonů na straně 2900