Vyhláška  č.  288/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 29.10.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 122/2019 Sbírky zákonů na straně 2918