Nařízení  č.  289/2019 Sb.
Vlády České republiky
o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Oblasti úpravy:
OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.;Národní kulturní památky.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2019 Účinnost od: 23.11.2019
Uveřejněno v č. 123/2019 Sbírky zákonů na straně 2922