Sdělení  č.  290/2019 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 123/2019 Sbírky zákonů na straně 2926