Sdělení  č.  292/2019 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Oblasti úpravy:
Vědeckovýzkumná pracoviště. Vědečtí pracovníci.;Výzkumné ústavy.;
Schváleno (Vydáno): 05.11.2019 Účinnost od: 12.11.2019
Uveřejněno v č. 124/2019 Sbírky zákonů na straně 2932