Sdělení  č.  52/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků
Oblasti úpravy:
Spojené státy americké (USA).;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o spolupráci ve vojenských záležitostech.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2019 Účinnost od: 19.07.2019
Uveřejněno v č. 35/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7818