Vyhláška  č.  293/2019 Sb.
Českého statistického úřadu
o Programu statistických zjišťování na rok 2020
Oblasti úpravy:
Statistika.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 125/2019 Sbírky zákonů na straně 2938