Sdělení  č.  294/2019 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2019 Účinnost od: 14.11.2019
Uveřejněno v č. 126/2019 Sbírky zákonů na straně 3130