Sdělení  č.  296/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2019 Účinnost od: 14.11.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 126/2019 Sbírky zákonů na straně 3132