Sdělení  č.  297/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2019 Účinnost od: 14.11.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 126/2019 Sbírky zákonů na straně 3133