Sdělení  č.  298/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ÚZEMÍ. STÁTNÍ HRANICE.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2019 Účinnost od: 14.11.2019
Uveřejněno v č. 126/2019 Sbírky zákonů na straně 3134