Nařízení  č.  299/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Státní finanční podpory.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 127/2019 Sbírky zákonů na straně 3154