Nařízení  č.  300/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 127/2019 Sbírky zákonů na straně 3156