Vyhláška  č.  301/2019 Sb.
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;
Schváleno (Vydáno): 11.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 127/2019 Sbírky zákonů na straně 3165