Nález  č.  302/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ADVOKACIE.;Právní pomoc advokáta.;Advokátní tarif.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2019 Účinnost od: 20.11.2019
Uveřejněno v č. 127/2019 Sbírky zákonů na straně 3166