Nález  č.  303/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "s výjimkou finanční náhrady", eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2019 Účinnost od: 20.11.2019
Uveřejněno v č. 128/2019 Sbírky zákonů na straně 3186