Vyhláška  č.  304/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotničtí pracovníci.;Lékaři a dentisti.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 129/2019 Sbírky zákonů na straně 3210