Sdělení  č.  306/2019 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 13.11.2019 Účinnost od: 20.11.2019
Uveřejněno v č. 129/2019 Sbírky zákonů na straně 3213