Sdělení  č.  53/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.;
Schváleno (Vydáno): 22.09.1995 Účinnost od: 23.07.2014
Uveřejněno v č. 36/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7842