Vyhláška  č.  308/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Pozemní zařízení (letiště atd.).;Cizinecký režim.;
Schváleno (Vydáno): 19.11.2019 Účinnost od: 06.12.2019
Uveřejněno v č. 131/2019 Sbírky zákonů na straně 3226