Nález  č.  309/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Oblasti úpravy:
Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zadávání veřejných zakázek.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2019 Účinnost od: 26.11.2019
Uveřejněno v č. 131/2019 Sbírky zákonů na straně 3228