Vyhláška  č.  310/2019 Sb.
Ministerstva financí
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;
Schváleno (Vydáno): 19.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 132/2019 Sbírky zákonů na straně 3242